Седемте Рилски езера и Ресиловски манастир

Дати на отпътуване:

Програма